KHÁT VỌNG

Khát vọng muôn đời không có tuổi
Chỉ con người là có tuổi mà thôi
Khi mất đi cảm xúc bồi hồi
Những khát khao sẽ ra đi mãi mãi


(Hình ảnh sưu tầm)